Gebruiksaanwijzing

Deze encyclopedie bestaat uit twee afzonderlijke delen die naast elkaar gebruikt kunnen worden: het systematische deel en het alfabetische deel.

Systematische deel
Het systematische deel bevat een aantal belangrijke begrippen uit de numismatiek voor zover ze te maken hebben met munten en papiergeld. Daarna volgt een beknopte geschiedenis van het geld, waarbij er naar gestreefd is om de geldgeschiedenis van de Nederlanden in een ruimer Europees kader te plaatsen en de samenhang van de diverse ontwikkelingen zichtbaar te maken.

In het hoofdstuk over verzamelen ligt de nadruk op het verzamelen zelf: hoe kan ik een verzameling opbouwen die zo goed mogelijk past bij mijn wensen en mogelijkheden en hoe is deze verzameling zo goed mogelijk te beheren. In het eerste deel staat de systematische ordening centraal. De verschillende hoofdstukken hiervan zijn geschikt om een globale indruk van de vele vormen van het geld en van de numismatiek te krijgen.

Alfabetische gedeelte
In het alfabetische gedeelte wordt de informatie gerangschikt per trefwoord. Dit heeft het voordeel dat men zeer gericht kan zoeken en alleen die informatie tegenkomt waar men behoefte aan heeft. In de rechterbovenhoek van het scherm is een zoekveld om direct naar het gewenste trefwoord te gaan. Veel Belgische plaatsen hebben een Nederlandstalige- en een Franstalige naam. Beide namen zijn opgenomen maar de beschrijving vindt slechts bij een van de twee plaats, bijvoorbeeld: Alost: Aalst. Bij de Belgische noodbiljetten is in ieder geval de naam opgenomen die op het biljet vermeld staat. Ook sommige thans in Frankrijk liggende plaatsen kennen wij onder een Nederlandse naam, bijvoorbeeld Kamerijk. In dat geval wordt verwezen naar de Franse naam: Cambrai.

Vorstennamen: bij het determineren van munten kan de naam van de muntheer een belangrijke rol spelen. Het is in dat geval goed om een volledig overzicht van het voorkomen van deze naam te hebben. Omdat het niet overzichtelijk is om per naam een complete opsomming van alle muntheren te geven, is gekozen voor een systeem van verwijzingen dat aan de hand van het onderstaande voorbeeld wordt toegelicht:

Voorbeeld:
Hendrik, vorstennaam in de Nederlanden. Zie voor de muntslag de chronologische opsomming bij de onderstaande vorstendommen en heerlijkheden: Bergh, Brabant, Cambrai, Doornik, Gelderland, landsheerlijke periode, Gronsveld, Herstal, Kuinre, Luik bisdom, Luxemburg, Namen, Rekem, Heilige Roomse Rijk, Stein, Utrecht bisdom, Vianen, Vielsalm en Zolder, Zonhoven en Vogelzang. De lezer heeft nu een volledige lijst van vorstendommen waarin heren met de naam Hendrik (Henricus) munten hebben laten slaan. De informatie over de diverse vorsten moet echter gezocht worden onder de trefwoorden van de verschillende vorstendommen of heerlijkheden, vandaar dat daar naar verwezen wordt..

Landen en munteenheden: bij elke landbeschrijving wordt steeds de munteenheid genoemd en omgekeerd. Om te voorkomen dat de beschrijving niet steeds dubbel gebeurt wordt bij de landbeschrijving steeds verwezen naar de beschrijving van de munteenheid.
Zie hierna het systematische deel.