Over SNP

Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP)

Geachte bezoeker, U bent nu op de website van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP).
Bent u geïnteresseerd in de jaarlijkse Van Gelderlezing? Kijkt u dan onderaan deze pagina voor teksten en samenvattingen van de Van Gelderlezingen

Juridische naam:

Stichting Nederlandse Penningkabinetten; acroniem SNP
De SNP is de steunstichting van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Doelstelling:

De SNP heeft ten doel de bevordering van de numismatiek in Nederland.
De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het verwerven van numismatische voorwerpen ten behoeve van openbare verzamelingen in Nederland;
  • het doen vervaardigen en verspreiden van publicaties op numismatisch gebied;
  • organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing (in samenwerking met de Nationale Numismatische Collectie);
  • andere dienstige middelen.

Bezoek de website >>